sildentadal.com

 

 

 

 

 

1 hodina*

1 hodina*

1 hodina* 

1 hodina*

 

 

 

 

1 hráč

2 hráči

3 hráči  

4 hráči

 

 

 

400,- Kč**

440,- Kč**

480,- Kč**

520,- Kč**

 


 

* 1 tenisová hodina zahrnuje 55 minut výuky + 5 minut úpravy dvorce
** Uvedené ceny nezahrnují poplatek za pronájem kurtu